Tarih: 22 Mart 2021

Gösterim: 10

Üniversitemiz Ev Sahipliğinde Düzenlenen “Göç Sertifika Programı” Başladı

Üniversitemiz ev sahipliğinde, Konrad Adenauer Vakfı Türkiye (KAS Türkiye) ve Türk-Alman Üniversitesi Göç ve Uyum Araştırmaları Merkezi (TAGU) ile Göç ve Yoksulluk Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezimiz (BANÜ-GÖÇ) iş birliğinde 22-26 Mart 2021 tarihleri arasında çevrimiçi gerçekleştirilecek olan Göç Sertifika Programı bugün başladı.

Yoğun ilgi gören programa Rektörümüz Prof. Dr. Süleyman Özdemir, T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok, Konrad Adenauer Vakfı Türkiye (KAS Türkiye) Direktörü Walter Gloss, Türk-Alman Üniversitesi Göç ve Uyum Araştırmaları Merkezi (TAGU) Müdürü Prof. Dr. M. Murat Erdoğan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğr. Üyesi Dr. Nihal Eminoğlu, BANÜ-GÖÇ Müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi Emre Yıldırım ile dinleyiciler katıldı. 

Dr. Öğr. Üyesi Nihal Eminoğlu’nun moderatörlüğünde açılış konuşmalarıyla başlatılan programda ilk olarak katılımcılara TAGU Müdürü Prof. Dr. M. Murat Erdoğan hitap etti. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nin ev sahipliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başlayan Erdoğan, Türkiye’de göç çalışmaları konusunda artan ilgiye dikkat çekti.

Erdoğan’ın ardından söz alan Konrad Adenauer Vakfı (KAS) Türkiye Direktörü Walter Gloss ise katılımcılara KAS’ın çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Dünyada en yoğun mülteci barındıran ülke olan Türkiye’de, göç konusunda çalışmaların önemli olduğunun altını çizen Gloss, yeni dönemde savunma ve güvenlik konularında da bilimsel faaliyetler planladıklarını vurguladı.

KAS Türkiye Direktörü Walter Gloss’un ardından katılımcılara programın ev sahipliğini yapan Üniversitemiz Göç ve Yoksulluk Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-GÖÇ) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Emre Yıldırım hitap etti. Sertifika programına gösterilen yoğun ilgiden ötürü katılımcılara teşekkür eden Yıldırım, BANÜ-GÖÇ’ün çalışmaları hakkında da bilgiler verdi.

Daha sonra Rektörümüz Prof. Dr. Süleyman Özdemir bir konuşma gerçekleştirerek, göç kavramının, içinde bulunduğumuz şu dönemde tüm dünyanın karşı karşıya kaldığı ve çözüm yollarını aramaya koyulduğu başat meselelerden biri olma niteliğine sahip olduğunu ifade ederek günümüzde 300 milyonun üzerinde kişinin mülteci durumunda olduğunu, diğer bir ifadeyle, dünya nüfusunun yüzde beşinin mülteci olarak yaşamını idam ettirdiğini, bu yüzden de bilim dünyasında da göç konusuna karşı bir yoğunlaşma fark edildiğini söyledi.

Açılış konuşmalarında katılımcılara son olarak T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok hitap etti. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün çalışmaları hakkında bilgiler veren Ok, göç olgusu konusunda teorik çerçeveyle birlikte saha tecrübelerinin de önemli olduğunu vurguladı. Algılar ile olgular arasında dengenin kurulması gerektiğine dikkat çeken Ok, Türkiye’nin 2011 yılından bu yana karşılaştığı kitlesel göç sürecinde tüm kurum ve kuruluşları ile bir bütün halinde iyi bir sınav verdiğini ve dünyaya örnek olduğunu söyledi.

Açılış konuşmaları ile başlayan 7. Göç Sertifika Programı’nın ilk oturumu TAGU Müdürü, M. Murat Erdoğan’ın verdiği ‘‘Göçe Genel Bakış ve Türkiye'de Sosyal Uyumun Çerçevesi’’ başlıklı ilk ders ile tamamlandı.


Fotoğraflar