29 Ocak 2021

Gösterim: 446

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezimiz “El Rehabilitasyonu” Konulu Söyleşi Düzenliyor

Üniversitemiz Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-FTR) tarafından düzenlenecek olan Webinar serisinin ilk programı olarak “El Rehabilitasyonu-En Sık Görülen El Problemlerine Yönelik Güncel Fizyoterapi Yaklaşımları” konulu söyleşi düzenleniyor. Moderatörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Hamiyet Yüce’nin üstlendiği, Arş. Gör. Şule Keçelioğlu’nun konuşmacı olarak katılacağı söyleşi 30 Ocak 2021 Cumartesi günü saat 17:00’da Microsoft Teams üzerinden gerçekleşecek. Program linki: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzhmZTRhMDgtODNjYi00ODMyLWJhYmEtZTAwY2Q2OTBiMTU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2230b500ea-f9c6-43b2-b788-04e80c1421fe%22%2c%22Oid%22%3a%22dbcf8d76-e7bd-4f9d-813c-4f20dc46fd4b%22%7d

 


Fotoğraflar