23 Eylül 2020

Gösterim: 517

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ön Lisans ve Lisans Ders Kayıt Duyurusu

Üniversitemiz 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz dönemi ön lisans ve lisans ders kayıtları, 28 Eylül-04 Ekim 2020 tarihleri arasında https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx internet adresimiz üzerinden yapılabilecektir.

 

-> Ders Kayıtları Öğrenci Otomasyon Sistemi https://obs.bandirma.edu.tr adresi üzerinden 28 Eylül- 04 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

-> Yeni kayıt olup, şifresini değiştirmeyen öğrenciler Öğrenci Otomasyon Sistemine “Kullanıcı Adı ve Şifreniz (Kullanıcı Adı: Öğrenci Numarası, Şifre: T.C. Kimlik Numarasının ilk beş hanesi)” ile giriş yaparak ders kayıtlarını yapabilirler.

-> İkinci öğretim öğrencileri, ikinci üniversite okuyan normal öğretim öğrencileri ile normal öğrenim süresinde mezun olamayanlar öğrenim ücretlerini ve katkı paylarını Öğrenci Numarası ile Halk Bankası Şubelerinden veya Halk Bankası İnternet Şubesi / ATM'lerinden yatırılabilirler.

-> 2020-2021 Eğitim-Öğretim Döneminde ders kayıtlarını “Yeni Kayıt olan öğrencilerimiz de” dâhil kendileri yapacaklardır.

-> 2020-2021 Yılı Eğitim-Öğretim Döneminde; Şubeli derslerde öğrenci numarasının son hanesi tek olanlar A şubesini, öğrenci numarasının son hanesi çift olanlar B şubesini seçecektir.

-> Dersler seçilirken bölümün ders programlarına bakarak ders seçimi yapılması gerekmektedir.

-> Öncelikli olarak alttan kalan başarısız derslerin alınması zorunludur.

-> 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında ve daha önce kayıt olanlar, ikinci yarıyıl sonundan itibaren her yarıyıl sonunda genel not ortalaması 1,80’in altındaki ön lisans ve lisans öğrencileri, takip eden yarıyılda en fazla 24 kredilik derse kayıt yaptırabilirler. Genel not ortalaması her yarıyıl sonunda 1,80 ve üzerinde olan ön lisans ve lisans öğrencileri ise takip eden yarıyılda en fazla 30 kredilik derse kayıt yaptırabilirler.

-> 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında ve sonrasında kayıt olanlar, ikinci yarıyıl sonundan itibaren her yarıyıl sonunda genel not ortalaması 1,80’in altındaki ön lisans ve lisans öğrencileri, takip eden yarıyılda en fazla 30 AKTS‘lik derse kayıt yaptırabilirler. Genel not ortalaması her yarıyıl sonunda 1,80 ve üzerinde olan ön lisans ve lisans öğrencileri ise takip eden yarıyılda en fazla 45 AKTS‘lik derse kayıt yaptırabilirler.

-> 2016 ve sonrası girişli öğrenciler 5. Yarıyıldan itibaren bulunduğu yarıyıla kadar tüm derslerini alıp başarmış olmak şartı ile genel not ortalaması 3,00 ve üstünde olan lisans öğrencileri; danışmanlarının onayı ile bir üst sınıftan kredi sınırları içerinde kalarak en fazla 30 kredilik derslere kayıt yaptırabilirler.

-> 2016 ve sonrası girişli öğrenciler not yükseltmek amacıyla ders seçemeyeceklerdir. (Bütün derslerini başarıyla tamamladığı halde AGNO ’su 2,00‘ın altında olduğu için mezun olamayan öğrenciler Üniversitemiz Ön lisans ve Lisans Yönetmeliğinin altıncı fıkrasında belirtilen kredi sınırları içerisinde başarmış oldukları dersleri yeniden not yükseltmek amacıyla alabilirler.)

-> Yabancı Diller Yüksekokulu’nda öğrenim gören; İkinci öğretim öğrencileri ve ikinci üniversite okuyan normal öğretim öğrencileri ilgili bankaya harç ücretini yatıracaklardır.

-> Öğrenci ders seçtikten sonra kontrol et butonuna sonrasında da ardından kesinleştir butonuna tıklaması gerekir.

-> Danışman Onayı olmayan ders kayıtları geçersizdir. Ders kayıtları öğrencinin sorumluluğundadır.

-> Lisans Programlarında 2017- 2018 Eğitim-Öğretim Yılında Hazırlık okuyan öğrenciler ile Lisans Programlarına 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı ve sonrasında kayıt olan öğrenciler Üniversite Seçmeli Ders havuzundan 5. ve 6. yarıyıllarında birer adet olmak üzere eğitim-öğretim süreleri boyunca toplam iki ders almak zorundadır.