Tarih: 14 Mayıs 2020

Gösterim: 34

Üniversitemiz Senato Toplantısı Gerçekleşti

Üniversitemiz Senatosu, 14.05.2020 tarihinde on-line olarak bir toplantı gerçekleştirmiştir. Yükseköğretim Kurulumuzun 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlı kalmak üzere almış olduğu kararlar çerçevesinde, Üniversitemiz Senatosu tarafından gerçekleştirilen bu toplantıda TÖMER ve Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi hariç, Üniversitemizin tüm önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim veren birimleri ile ilgili bahar ve yaz dönemleri eğitim-öğretim süreçlerine ilişkin önemli kararlar alınmıştır. 

Alınan kararlar neticesinde dönem sonu final, bütünleme ve tek ders sınavlarının yapılış yöntemi, sınavların başarı notuna katkısı, proje ödevlerinin teslim şekli, yaz okulu, mezuniyet töreni, akademik takvim, mazeret sınav başvurusu, yaz stajı ve 3+1 işyeri uygulamalı eğitiminin nasıl olacağına dair ayrıntılı bilgiler duyurular kısmında öğrencilerimize ilan edilmiştir. 

Gerek Yükseköğretim Kurulumuz bünyesinde gerçekleştirilen ve Rektörümüz ile Üniversitemizin ilgili yöneticilerinin dâhil olduğu toplantılar, gerek Üniversitemiz Senatosu, Üniversite Yönetim Kurulu, akademik ve idari birim yönetimlerinin toplantıları on-line ortamda düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.


Fotoğraflar