Tarih: 08 Haziran 2020

Gösterim: 21

MESLEK YÜKSEKOKULLARI (MEYOK) TOPLANTISI REKTÖRÜMÜZ PROF. DR. SÜLEYMAN ÖZDEMİR BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİ

Meslek Yüksekokullarında, nitelikli işgücü sorunlarını çözmeye yönelik olarak çalışmalar yapmak ve iş dünyası ile Üniversitemiz arasında iş birliği sağlamak amacıyla Rektörümüz Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Rektör Yardımcılarımız, Meslek Yüksekokulu Müdürlerimiz ve Bölüm Başkanlarımız ile görüntülü konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi.

Gönen Meslek Yüksekokulu Müdürümüz, aynı zamanda Meslek Yüksekokulları (MEYOK) Koordinatörümüz Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Arucu, uzun süredir üzerinde çalışmakta oldukları ve geçen yıl uygulamaya giren “3+1 İşyeri Uygulaması Eğitim Modeli” ile ilgili güncel konular hakkında bilgilendirme gerçekleştirdi.

Amacı, Üniversitemizdeki teorik ve uygulama eğitiminin yanı sıra, öğrencilerimizi iş yaşamının koşullarına ve talep ettiği niteliklere önceden hazırlamak ve öğrencilerimizin istihdam potansiyellerini artırmak olan “3+1 İşyeri Uygulaması Eğitim Modeli”nde, eğitim-öğretim döneminin 3 dönemi üniversitede, 1 dönemi ise tam zamanlı olarak kurumlarda/işletmelerde geçirilmektedir. Halihazırda Meslek Yüksekokulu programlarına devam eden tüm öğrenciler, daha kısa süreli yaz stajı uygulamasına tabi iken, bu değişiklikle birlikte bir dönem boyunca (14+2 hafta) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ya da İşkur İşbaşı Eğitim Programı kapsamında ilgili kamu/özel kuruluşlarda uygulamalı eğitim görebilecekler. Öğrencilerimiz bu süre zarfında asgari ücret düzeyinin belli bir oranında ücret de alabilecekler.

2019-2020 eğitim-öğretim yılında Meslek Yüksekokullarımızın 9 programında istihdam odaklı “3+1 İşyeri Uygulaması Eğitimi Modeli”ne geçilmişti. Üniversitemiz Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (MEYOK)'nce 03.06.2020 tarihinde düzenlenen toplantıda, 2020-2021 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenci alacak olan tüm programlarda da “3+1 İşyeri Uygulaması Eğitimi Modeline” geçilmesi konusunda fikir birliğine varıldı. Toplantıda Rektörümüz Prof. Dr. Süleyman Özdemir tüm tarafından MYO yönetimleri ile bölüm ve program başkanlıklarından yeni döneme kadar konuyla ilgili hazırlıkların tamamlanması, ilgili tüm kamu, özel ya da sivil kurum ve kuruluşlarla protokollerinin ivedilikle yapılması istendi.

 


Fotoğraflar